Spolek ROBONIKA - dokumenty


Stanovy platné od 1.5.2015

Vnitřní řády:
VŘ1 - Jednací řád
VŘ2 - Údaje vedené v seznamu členů

Směrnice předsedy:
SP1 - Členské příspěvky 2015 (zrušena k 1.1.2016)
SP2 - Projekt Robotický den 2015 (zrušena k 1.1.2016)
SP3 - Členské příspěvky 2016 (zrušena k 1.1.2017)
SP4 - Projekt Robotický den 2016 (zrušena k 1.1.2017)
SP5 - Členské příspěvky 2017 (zrušena k 1.1.2018)
SP6 - Projekty 2017 (zrušena k 1.1.2018)
SP7 - Členské příspěvky 2018 (zrušena k 1.1.2019)
SP8 - Projekty 2018 (zrušena k 1.1.2019)
SP9 - Členské příspěvky 2019 (zrušena k 1.1.2020)
SP10 - Projekty 2019 (zrušena k 1.1.2020)
SP11 - Členské příspěvky 2020 (zrušena k 1.1.2021)
SP12 - Projekty 2020 (zrušena k 1.1.2021)
SP13 - Členské příspěvky 2021 (zrušena k 1.1.2022)
SP14 - Projekty 2021 (zrušena k 1.1.2022)
SP15 - Členské příspěvky 2022 (zrušena k 1.1.2023)
SP16 - Projekty 2022 (zrušena k 1.1.2023)
SP17 - Členské příspěvky 2023 (zrušena k 1.4.2023)
SP18 - Projekty 2023 (zrušena k 1.1.2024)
SP19 - Členské příspěvky 2023 platné od 1.4.2023 (zrušena k 1.1.2024)
SP20 - Projekty 2024
SP21 - Členské příspěvky 2024