Spolek ROBONIKA

Spolek ROBONIKA byl založen jako občanské sdružení v roce 2004 a v roce 2015 v souladu s NOZ přeměněn na spolek. Jeho cílem je šíření vzdělanosti a kultury, zvláště mezi mladými lidmi, a to především v oblasti výzkumu a teoretického i praktického využití robotiky. Tohoto cíle se Robonika snaží dosáhnout především organizováním setkání, soutěží, přednášek a dalších vzdělávacích či kultutních činností. Robonika dále podporuje své členy v účasti na obdobných akcích, které sama neorganizuje. K dosažení těchto cílů se Robonika snaží též navazovat spolupráci s osobami a organizacemi podobného zaměření:
V roce 2005 byla Robonika podpořena nadací "Fondation de France" v projektu 17/2005 “Coupe Tcheque de robotique”, který pomohl realizovat ve spolupráci s Planete Sciences České kolo autonomní soutěže robotů.
V roce 2006 Robonika ve spolupráci s VM Group (Francie), Planete Sciences (Francie), PASS (Belgie), University of Catania (Itálie) realizovala projekt podpořený grantem Evropské Unie v rámci 6. rámcového programu - FP6 projekt č. 30282 "Eurobot: robotic educational events to promote a dissemination of science and technology among young people in Europe." I díky další podpoře českých firem (např. formou darů) může vykonávat činnost i po úspěšném ukončení těchto projektů.
Od roku 2004 do roku 2011 Robonika spolupracovala s mezinárodní Association Eurobot a pořádala České národní kolo soutěží Eurobot.
V roce 2013 se Robonika spojila s kolegy z Lodz University of Technology (Polsko), Robotika.SK (Slovensko) a Brest University of Technology (Bělorusko) v projektu Visegradského fondu Standard Grant No. 21220294 “Visegrad Robotics Workshop“, info na webu Visegrad Robotics Workshop.

Hlavní veřejnou činností Roboniky je od roku 2004 spolupořádání Českého Robotického dne - http://www.roboticday.org jako mezinárodního setkání robotistů (soutěže, prezentace apod.).

Od roku 2015 organizujeme spolu s MFF UK a Hobbyrobot také projekt Robodoupě (zájmový web, diskusní fórum a pravidelná setkání) a od roku 2016 také Arduino Day (resp. Genuino v dobách sporů o značku).

Oficiální dokumenty spolku: zde.V případě zájmu o náš spolek nás kontaktujte emailem na adrese info <@> robonika.cz .